Бранд мениджмънт

Мислейки си за най-важните неща, които могат да бъдат казани за бранд мениджмънта, може да се открият следните важни предимства, които един бранд обезпечава на една компания:

  • Брандът увеличава приходите и пазарния дял.
  • Брандът намалява ценовата чувствителност (или увеличава способността да се иска по-висока цена от потребителите и субектите в дистрибуционния канал).
  • Брандът увеличава лоялността на потребителите.
  • На производителите, брандът дава допълнителна сила в търговските взаимоотношения с веригите магазини.
  • Брандът увеличава доходоносността.
  • Брандът увеличава цената на акция и стойността за акционерите.
  • Брандът подобрява визията на компанията.
  • Брандът увеличава способността да се мобилизират хората в една компания и да се фокусират усилията им.
  • Брандът позволява да се привличат и задържат висококачествени служители.
  • Един силен, добре позициониран бранд увеличава до безкрайност жизнените сили на компанията, като обезпечава независимост спрямо продуктовата категория, увеличава гъвкавостта за бъдещ растеж (чрез продуктово разширяване) и следователно, увеличава способността за разширяване в нова продуктова категория и микс от услуги, за да се поддържа адекватно предлагане на пазарното търсене.

Без силен бранд, жизненият цикъл на организацията ви ще бъде свързан с жизнения цикъл на продукта, който произвеждате или услугата, която предоставяте.

http://zazz.info/images/gallery/2012_5/508_attach_3953_normal.jpg

Източник: Нова визия