Обучение в света на брандинга

Търговската марка може да изгради или разруши бизнеса на една компания. Марковите стоки представляват около две трети от потреблението като цяло. Факт е, че потребителят често купува името, а не продукта. Ето защо бранд мениджмънтът е от изключително значение за конкурентно способността на компаниите в съвременната глобална икономика. Силата на търговската марка се състои в целенасочено изградена и стратегически правилно позиционирана политика и философия на фирмата по отношение на различните търговски марки, които управлява.

 

Ефлаг

Евентс.бг

Нова визия

http://zazz.info/images/gallery/2012_5/508_attach_3955_normal.jpg